Korton Personeelsplanner

Benut het volledige potentieel van je mensen en organisatie. Zorg dat het klopt!

Verander uw werkproces door slimme digitale oplossingen te omarmen

Bij veel bedrijven wordt gewerkt met parttimers en wisselende werktijden. Met Korton Personeelsplanner maakt u eenvoudig voor een langere periode een personeelsplanning. Hierin zijn de verwachte personeelskosten, verwachte omzetten en te besteden budgetten zichtbaar. Verder is beschikbaarheid en afwezigheid van medewerkers zichtbaar, waardoor de planner rekening kan houden met de wensen van het personeel. Nadat het werkrooster af is, kan deze gedeeld worden per email en mobiele app.

Een goede personeelsplanning realiseren kost u vaak veel tijd. Korton Personeelsplanner is ontwikkeld op basis van eigen ervaring. Wij zetten de praktijk om in slimme digitale oplossingen. Dit stelt u in staat om in een zo kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk inspanning een strak dienstrooster op te stellen.

Door het combineren van functie en mensen krijgt u direct en geheel automatisch de meest efficiënte dienstroostervoorstellen. Korton Personeelsplanner koppelt de arbeid aan de beschikbare medewerkers. Dat scheelt u veel puzzelwerk en daardoor waardevolle tijd. U hoeft nooit meer zelf de controles op wetgeving en cao uit te voeren.

Zonder nadenken uw werktijdregistratie onder controle
Korton Personeelsplanner heeft optioneel de mogelijkheid om het uitgevoerde werk en de tijd elektronisch te registeren. Dienstroosters, kloktijden en urenstaten worden op de achtergrond door het roosterprogramma verzameld en klaargezet in de urenregistratie. Met behulp van duidelijke overzichten kunt u de verzamelde informatie eenvoudig op juistheid controleren. Na de goedkeuring kan HRM de salarisverwerking automatisch in gang zetten.

De klok
Door een digitale cijfercode, RFID-tag of vingerprint worden alle gewerkte uren van uw medewerkers geregistreerd. Het kloksysteem verwerkt en berekent de zuivere werktijden op basis van het werkrooster en het kloksysteem. Geautomatiseerd, overzichtelijk en betrouwbaar.

Altijd en overal voor iedereen bereikbaar
Real-time interactie met uw werknemers in een dynamische werkomgeving, waarin vaak ad-hoc veranderingen plaatsvinden? Met de App staat u altijd in contact met uw medewerkers. Een persoonlijk digitaal dashboard waar uw medewerker op ieder moment van de dag alle informatie kan vinden.