Customer Service

Servicedesk

De servicedesk valt binnen de dienstverlening van Korton Software. Deze heeft de taak om meldingen van klanten te registreren, classificeren, routeren, (deels) op te lossen en te bewaken. Het is de primaire ingang voor alle dienstelementen.

De servicedesk vormt het centrale aanspreekpunt voor de contactperso(o)n(en) van de klant. Tevens communiceert deze belangrijke informatie richting de contactperso(o)n(en).

In het PDF-document ‘Servicedesk’ leest u wat de dienstverlening nog meer omvat, hoe het proces verloopt en wat de voorwaarden en uitsluitingen zijn, maar ook wat ‘Out of Scope’ is.

Download document Servicedesk